NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIX/309/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 14 września 2022w sprawie likwidacji placówki wsparcia dziennego pod nazwą „Świetlica w Orłowie”Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 12 ust.1 pkt 2, ust 3 i ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/309/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 14 września 2022


w sprawie likwidacji placówki wsparcia dziennego pod nazwą „Świetlica w Orłowie”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 12 ust.1 pkt 2, ust 3 i ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Likwiduje się Placówkę Wsparcia Dziennego pod nazwą „ Świetlica w Orłowie”.

§ 2. 1. Zadania zlikwidowanej Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą "Świetlica w Orłowie" przejmuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy.
2. Mienie pozostałe po zlikwidowanej Placówce Wsparcia Dziennego pod nazwą „Świetlica w Orłowie” przejmuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (209kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (21 września 2022, 12:57:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246