zamówienie na:

Usługa cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3.

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.4.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ust
termin składania ofert: 22 lutego 2022  09:30
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, w wyznaczonym terminie składania ofert, na platformę, na której prowadzone było postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl, nie wpłynęła żadna oferta.  
Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Usługa cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3.


Dokumentacja z postępowania dostępna jest na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/eb6cf473-bf91-4bc0-a2cb-4ff32aad4c53

Treść unieważnienia (506kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Maja Orczykowska
Opublikował: Mariusz Bartosik (15 lutego 2022, 07:51:48)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (22 lutego 2022, 12:30:12)
Zmieniono: unieważnienie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 703