Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 1271) starsze aktualności »Informacja

30.09.2022

Postanowienie - Zawieszenie postępowania - Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9 MW ... na działce ew. nr 12-5, obręb KotnowoInformacja

30.09.2022

Postanowienie - Ocena oddziaływania na środowisko - Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9 MW ... na dz. ew. nr 12-5, obręb Kotnowoinformacja Wójta Gminy Lisewo

30.09.2022

informacja o wydanym postanowieniu o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko i zawieszeniu postepowaniaOgłoszenie

26.09.2022

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Płużnica - działki w BartoszewicachNabór na wolne stanowiska

20.09.2022

Dyrektor Żłobka Gminnego w Płużnicy ogłasza nabór na wolne stanowiska opiekun/ka w wymiarze całego etatu – 1 osobaObwieszczenie

19.09.2022

Obwieszczenieinformacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

14.09.2022

informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, działki nr 147/21,147/27,147/28, 191 w Bartoszewicachinformacja o wykazie nieruchomości przezznaczonych do dzierżawy

14.09.2022

informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,część działki nr 158/5 w Nowej Wsi Kr.Obwieszczenie

12.09.2022

w sprawie decyzji kończącej postępowanie - budowa stacji transformatorowejZawiadomienie o wszczęciu postępowania

31.08.2022

ZawiadomienieObwieszczenie

12.07.2022

W sprawie decyzji kończącej postępowanieObwieszczenie

08.07.2022

Wójta Gminy Płużnica w sprawie budowy stacji transformatorowejObwieszczenie

05.07.2022

Wojewody Kujawsko-Pomorskiegoobwieszczenie o ponownym wszczęciu postępowania

22.06.2022

obwieszczenie o ponownym wszczęciu postępowaniazawiadomienie

22.06.2022

zawiadomieni o ponownym wszczęciu postępowaniaobwieszczenie

17.06.2022

obwieszczenie o podjęciu zawieszonego posstępowaniaZawiadomienie

15.06.2022

o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w sprawieObwieszczenie

10.06.2022

Dotyczące drogi powiatowej Działowo-StanisławkiObwieszczenie

10.06.2022

Dotyczące przebudowy drogi gminnej Kotnowo-JózefkowoAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 1271) starsze aktualności »