Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 1227) starsze aktualności »Obwieszczenie

11.01.2022

o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga Działowo - StanisławkiZawiadomienie

11.01.2022

o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkoaniach - przebudowa drogi Działowo - StanisławkiDecyzja

10.01.2022

umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachDODATEK OSŁONOWY

05.01.2022

Dodatek osłonowyZawiadomienie

04.01.2022

o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPostanowienie

03.01.2022

dotyczące budowy elektrowni słonecznej - PłąchawyPostanowienie

03.01.2022

dotyczące budowy elektrowni słonecznej - BłędowoPostanowienie

03.01.2022

dotyczące budowy elektrowni słonecznej - DąbrówkaOgłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

30.12.2021

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowegoOgłoszenie

16.12.2021

otwartych konkursów ofertObwieszczenie

06.12.2021

w sprawie decyzji kończącej postępowanie - budowa linii napowietrznejDecyzja

02.12.2021

Dyrektora Regionalnego Zarządu w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płużnica na okres 3 latInformacja o wyniku przetargu działki 147/18 w miejscowości Bartoszewice, obręb Czaple

29.11.2021

Informacja o wyniku przetargu działki 147/18 w miejscowości BartoszewiceWykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Józefkowo

24.11.2021

Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości JózefkowoObwieszczenie

23.11.2021

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestyrzennego części wsi Błędowo, gmina Płużnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Zawiadomienie

17.11.2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 1707C Nowa Wieś Królewska – Trzcianek od km 0+000 do km 4+443Zawiadomienie

16.11.2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 90/1 w obrębie Płąchawy, Gmina PłużniZawiadomienie

03.11.2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZawiadomienie

03.11.2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZawiadomienie

02.11.2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 96/2 w obrębie Płąchawy, Gm PłużAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 1227) starsze aktualności »