Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Czaple i Działowo

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.47.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią artykułu 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 18 stycznia 2021  10:00

zamówienie na:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.48.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 20 stycznia 2021  10:00

zamówienie na:

Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Józefkowo i Kotnowo

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.49.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią artykułu 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 25 stycznia 2021  10:00

zamówienie na:

Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja II

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.36.2020
wartość: powyżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 26 stycznia 2021  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)