Rolnictwo i gospodarka nieruchomościami

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Płużnicy
Płużnica 60, 87-214 Płużnica
parter, pok. nr 6
Agata Wölk
tel. 56 6875213
e-mail: k.wolk@pluznica.pl 

1. Rozgraniczenie nieruchomości


Wymagane dokumenty:

1. Wniosek 

2. Załączniki stwierdzające tytuł prawny od nieruchomości:
    - wypisy aktów notarialnych,
    - odpisy z ksiąg wieczystych,
    - prawomocne orzeczenie sądu i ugody sądowej,
    - ostateczne decyzje administracyjne.

Opłaty:
- 10 zł

2. Oddanie gruntu stanowiącego mienie komunalne gminy w dzierżawę.

Wymagane dokumenty:

1. wniosek zwierający nr działki, powierzchnię oraz położenie

Opłaty:
- nie podlega opłacie

3. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Wymagane dokumenty:

1. Załączniki - Wniosek i załączniki (35kB) plik :

  • oświadczenie - załącznik nr 1
  • kserokopia  pozwolenia na prowadzenie działalności jeśli wnioskowane drzewa   rosną na  terenie związanym z tą działalnością,
  • mapa (lub rysunek) określająca usytuowanie drzew/a lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
  • jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem, wieczystym nieruchomości to do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela (właścicieli) nieruchomości - załącznik nr 2 
  • plan nasadzeń zastępczych - załącznik nr 3 


Nie wymaga się zezwolenia na usunięcie:
- drzew i krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej 
  do rejestru zabytków,
- krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat,
- drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 35 cm  - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,  robinii akacjowej oraz platanu klonistego, 
  • 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
- drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach;

4. Zezwolenie na uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych.

Wymagane dokumenty:

- Wniosek Formularz wniosku do pobrania (62kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Beata Dolecka (8 października 2004)
Opublikował: Magdalena Szczepanik (12 października 2004, 12:08:08)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (12 stycznia 2021, 06:45:55)
Zmieniono: zmiana danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11320