Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1142) starsze karty »
numer wpisu:

A/8

data: 15 lutego 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Lech Skonieczka
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/7

data: 15 lutego 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o wycinkę drzew
dane
wnioskodawcy:
Bożena Przytarska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/11

data: 15 lutego 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o wycinkę drzewa
dane
wnioskodawcy:
Beata Zarzeczna
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/10

data: 15 lutego 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o wycinkę drzew
dane
wnioskodawcy:
Lech Skonieczka
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/9

data: 12 lutego 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Piotr Dominiak
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/5

data: 9 lutego 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzew
dane
wnioskodawcy:
Roman i Agnieszka Maćkiewicz
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/6

data: 1 lutego 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o wycinkę drzew
dane
wnioskodawcy:
Damian Dydo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/4

data: 31 stycznia 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o wycinkę drzew
dane
wnioskodawcy:
Marian Laskowski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/3

data: 31 stycznia 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzew
dane
wnioskodawcy:
Adam Waszczeniuk
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/2

data: 12 stycznia 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Wojciech Dymek
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1142) starsze karty »