Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1010) starsze karty »
numer wpisu:

A/894

data: 6 czerwca 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o wycinkę 1 szt. drzewa z gatunku lipa drobnolistna
dane
wnioskodawcy:
Ryszard Kurnik
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/895

data: 26 maja 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzewa 1 szt. brzoza brodawkowata
dane
wnioskodawcy:
Henryka Kaźmierczak
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/896

data: 13 maja 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku topola osika
dane
wnioskodawcy:
Adam Swół
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/893

data: 24 marca 2022
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Janina Madej
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/892

data: 18 marca 2022
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Małgorzata i Piotr Bartoszewscy
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/891

data: 18 marca 2022
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
jarosław Jaskulski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/890

data: 15 marca 2022
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Radosław Nadolski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/889

data: 15 marca 2022
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Czesław Dudzik
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/888

data: 15 marca 2022
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Czesław Dudzik
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/887

data: 15 marca 2022
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Szymon Dudzik
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1010) starsze karty »