Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 897) starsze karty »
numer wpisu:

A/785

data: 20 października 2020
zakres przedmiotowy: zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Anna Stankiewicz
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/784

data: 19 października 2020
zakres przedmiotowy: zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Kamila Skrzeszewska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/783

data: 15 października 2020
zakres przedmiotowy: zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Malwina i Miłosz Groth
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/781

data: 8 października 2020
zakres przedmiotowy: zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Stefan Duma
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/780

data: 5 października 2020
zakres przedmiotowy: zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Zieliński Sławomir
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/779

data: 2 października 2020
zakres przedmiotowy: Zezwolenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Marian Łeppek, Lidia Łeppek
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/778

data: 29 września 2020
zakres przedmiotowy: Zezwolenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Michał Duma
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/777

data: 25 września 2020
zakres przedmiotowy: Zgłoszeniem o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Jan Dąbrowski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/776

data: 24 września 2020
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Agnieszka Łużyńska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/775

data: 23 września 2020
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Adamkiewicz Łukasz
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 897) starsze karty »