Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 930) starsze karty »
numer wpisu:

A/816

data: 30 marca 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie u usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Agnieszka i Roman Maćkiewicz
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/815

data: 29 marca 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Groszewski Krzysztof
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/814

data: 25 marca 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Bogdan Kwiatkowski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/813

data: 23 marca 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Marcin Strzelecki
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/812

data: 22 marca 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Sadowska Izabela
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/811

data: 17 marca 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Edyta Potaniec
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/810

data: 11 marca 2021
zakres przedmiotowy: zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Kamila Partyka
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/809

data: 10 marca 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzewa lub krzewu
dane
wnioskodawcy:
Piotr Cieślik
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/808

data: 8 marca 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usuniecie drzewa lub krzewu
dane
wnioskodawcy:
Małgorzata Wojciechowska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/807

data: 16 lutego 2021
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Cieślik Arkadiusz
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 930) starsze karty »