Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 911) starsze karty »
numer wpisu:

A799

data: 17 grudnia 2020
zakres przedmiotowy: Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Płużnica
dane
wnioskodawcy:
WC SERWIS Sp. z o. o. Sp. Kom.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Płużnica

numer wpisu:

A/797

data: 11 grudnia 2020
zakres przedmiotowy: zgłoszenie o usunięcie drzewa/krzewu
dane
wnioskodawcy:
Marian Piątek
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/796

data: 8 grudnia 2020
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Justyna Jankowska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A798

data: 2 grudnia 2020
zakres przedmiotowy: Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Płużnica
dane
wnioskodawcy:
mToilet Sp. z o. o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Płużnica

numer wpisu:

A/794

data: 30 listopada 2020
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Łacek Bogusława
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/793

data: 30 listopada 2020
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Puchała Adam i Eugenia, Puchała Maciej i Paulina, Jeziorscy Czesław i Gabriela
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/792

data: 30 listopada 2020
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
dane
wnioskodawcy:
Puchała Adam
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/795

data: 13 listopada 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 8MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr 232/3, 230/4, 230/1 w obrębie Błędowo, gmina Płużnica”
dane
wnioskodawcy:
eSolis Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/791

data: 10 listopada 2020
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Halina i Andrzej Robaczewscy
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/790

data: 9 listopada 2020
zakres przedmiotowy: Zgłoszenie o usunięcie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Kamila Skrzeszewska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 911) starsze karty »