Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1052) starsze karty »
numer wpisu:

A/937

data: 28 listopada 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Dariusz Żabicki
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/936

data: 25 listopada 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzew
dane
wnioskodawcy:
Józef Kucięba
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/935

data: 18 listopada 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o wycinkę drzew
dane
wnioskodawcy:
Damian Dydo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/934

data: 18 listopada 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o wycinkę drzewa
dane
wnioskodawcy:
Marzena Czarnecka
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/933

data: 18 listopada 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o wycinkę drzew
dane
wnioskodawcy:
Czesław Dudzik
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/938

data: 17 listopada 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o wycinkę drzew
dane
wnioskodawcy:
Zarząd Dróg Powiatowych
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/931

data: 15 listopada 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o wycinkę drzew
dane
wnioskodawcy:
Leszek Ozorowski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/932

data: 14 listopada 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Energa operator
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/930

data: 14 listopada 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Eugeniusz Młynarczyk
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/929

data: 4 listopada 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzew
dane
wnioskodawcy:
Adam Szczepanik
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1052) starsze karty »