OTWARTY KONKURS OFERT10.09.2020

OTWARTY KONKURS OFERT

10.09.2020

Wójt Gminy Płużnica ogłasza 
OTWARTY KONKURS OFERT 
na realizację zadania 
ORGANIZACJA I ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 SPRAWOWANEJ PRZEZ DZIENNEGO OPIEKUNA

Podstawa prawna: 
Konkurs ogłoszony jest na podstawie: 
1. Art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r., poz. 326 z późn. zm.) 
2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 
3. Uchwały Nr XLIX/326/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert (6373kB) pdf
2. Wzór oferty z klauzulą (177kB) word
3. Załączniki do oferty (17kB) word
4. Informacja o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (1328kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (10 września 2020)
Opublikował: Elżbieta Wiśniewska (10 września 2020, 14:57:16)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Wiśniewska (2 października 2020, 11:24:59)
Zmieniono: dodanie informacji o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 365