Wyniki wyboru ofert09.10.2020

Wyniki wyboru ofert

09.10.2020

Zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Płużnica ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez Dziennego Opiekuna

Dotacja na realizację zadania publicznego została przyznana 4 oferentom: 

 1. Aleksandra Zakrzewska 
  Tytuł zadania: Gminny Punkt Opieki Dziennej w Płużnicy
  Kwota: 44 419,73 zł

 2. Edyta Górska
  Tytuł zadania: Opiekun dzienny
  Kwota: 41 698,69 zł

 3. Maria Cyrklaff 
  Tytuł zadania: Punkt Opieki Dziennej w Płąchawach
  Kwota: 21 749,61 zł

 4. Justyna Rychlicka
  Tytuł zadania: Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennego opiekuna
  Kwota: 21 161,78 zł  
 
Załączniki:
1. Wyniki wyboru ofert - Zarządzenie (992kB) pdf
2. Wyniki wyboru ofert – załącznik do Zarządzenia (1391kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (9 października 2020)
Opublikował: Marianna Zakrzewska (2 listopada 2020, 10:46:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 167