Zawiadomienie29.12.2020

Zawiadomienie

29.12.2020

ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach 
przed wydaniem decyzji

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do przetwarzania odpadów gumowych w procesie pirolizy” na działkach nr 147/20 i 147/24, obręb 0004 Czaple w miejscowości Bartoszewice, gmina Płużnica.

zawiadamiam 
Strony postępowania 

że w dniu 08 grudnia 2020 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek inwestora z prośba o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do przetwarzania odpadów gumowych w procesie pirolizy” zaplanowanego do realizacji na działkach nr 147/20 i 147/24 w m. Bartoszewice, gm. Płużnica w związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do złożonego wniosku inwestora, przed wydaniem decyzji.
Zainteresowane strony mogą składać uwagi, wnioski oraz wyrazić sprzeciw w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie (385kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (29 grudnia 2020)
Opublikował: Agata Kowalik (29 grudnia 2020, 14:13:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77