Zawiadomienie18.01.2021

Zawiadomienie

18.01.2021

ZAWIADOMIENIE 
o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie 
przed wydaniem zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 
 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:   
     
pn. „Budowa zakładu Sano Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o. zlokalizowanego
w Bartoszewicach, obręb Czaple, jednostka ewidencyjna Płużnica, gmina Płużnica,
dz. nr 147/22, województwo kujawsko-pomorskie”. 

zawiadamiam strony postępowania 
o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów 
przed wydaniem decyzji 

Osoby, którym przysługuje status strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 
Z dokumentacją sprawy, całością zebranych przez organ dowodów i materiałów zapoznać się można
w siedzibie Urzędu Gminy w Płużnicy - biuro nr 6, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wglądu w dokumentację (tel. 530 033 531), w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
 
Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie w sprawie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenie zawiadomienia.
 
 
Podaje do publicznej wiadomości, że niniejsze zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Płużnicy oraz miejscowości Bartoszewice jak również zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.pluznica.pl organu wydającego decyzję.

Zawiadomienie (340kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (18 stycznia 2021)
Opublikował: Agata Kowalik (18 stycznia 2021, 12:48:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76