Zawiadomienie13.07.2021

Zawiadomienie

13.07.2021

Płużnica, dnia 13 lipca 2021 r.
 
 
GPI.6220.1.2021.AK
   
 
 
ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:        
 
pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 24 w obrębie Dąbrówka, gmina Płużnica”.

zawiadamiam strony postępowania
o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji Osoby, którym przysługuje status strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 
Z dokumentacją sprawy, całością zebranych przez organ dowodów i materiałów zapoznać się można
w siedzibie Urzędu Gminy w Płużnicy - biuro nr 6, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wglądu w dokumentację (tel. 530 033 531), w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
 
Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie w sprawie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenie zawiadomienia.
 
Podaje do publicznej wiadomości, że niniejsze zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Płużnicy oraz miejscowości Dąbrówka jak również zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.pluznica.pl organu wydającego decyzję.

Zawiadomienie (326kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (13 lipca 2021)
Opublikował: Agata Kowalik (13 lipca 2021, 16:04:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 106