Zawiadomienie24.10.2023

Zawiadomienie

24.10.2023

ZAWIADOMIENIE
o możliwości zapoznania się z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 9 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
zawiadamiam,

że, na wniosek 03 lutego 2022 roku (wpływ: 04 lutego 2022 roku) SIG FOTOWOLTAIKA 1 Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Pawła Klucznioka – Kierownika działu środowiskowego; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 
„Budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW lub wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanych etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 7 i 6/2, obręb Czaple, (gmina Płużnica, powiat wąbrzeski)”. 

w dniu 20 października 2023 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

metryczka


Wytworzył: Anna Stanula (24 października 2023)
Opublikował: Agata Kowalik (24 października 2023, 11:19:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 639