Ogłoszenie03.01.2024

Ogłoszenie

03.01.2024

Wójt Gminy Płużnica ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 r. Termin składania ofert upływa 24 stycznia 2024 r.

Konkurs 1/2024
"Organizacja pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Płużnica"

Konkurs 2/2024
"Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców gminy Płużnica"
Konkurs 3/2024
"Organizacja profilaktycznych zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica"
Konkurs 4/2024
"Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica"
Konkurs 5/2024
"Organizacja działań aktywizujących seniorów, poprzez prowadzenie 14 klubów seniora w gminie Płużnica"
Konkurs 6/2024
"Wsparcie gminnego funduszu grantowego"
Uwaga! W tym konkursie składamy wzór oferty inne niż w pozostałych zadaniach. 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Płużnica (3 stycznia 2024)
Opublikował: Elżbieta Wiśniewska (3 stycznia 2024, 14:37:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 407