Zawiadomienie05.02.2024

Zawiadomienie

05.02.2024

Płużnica, dnia 22 stycznia 2024 r.


GPI.6220.6.2020.AK
ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie 
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 775 ze zm.), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie obiektu inwentarskiego – chlewni dla macior wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr. ewid. 84/4 w miejscowości Błędowo, gmina Płużnica”.

zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.
Osoby, którym przysługuje status strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy, całością zebranych przez organ dowodów i materiałów zapoznać się można 
w siedzibie Urzędu Gminy w Płużnicy - biuro nr 6, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wglądu w dokumentację (tel. 530 033 531), w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie w sprawie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenie zawiadomienia. 


Podaje do publicznej wiadomości, że niniejsze zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Płużnicy oraz miejscowości Błędowo jak również zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.pluznica.pl organu wydającego decyzję.

Treść zawiadomienia (702kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Wiśniewska (5 lutego 2024)
Opublikował: Agata Kowalik (5 lutego 2024, 12:55:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 270