Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (2)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (2)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

stanowisko:

Podinspektor d/s finansowych

miejsce pracy: Urząd Gminy, 87-214 Płużnica 60
termin składania dokumentów: 21 października 2020  15:30