zamówienie na:

Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja II

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.36.2020
wartość: powyżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 26 stycznia 2021  10:00
Krótki opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja II, obejmujący w szczególności: - ­instalacje fotowoltaiczne - 28 szt., obejmująca w szczególności montaż, uruchomienie, wykonanie pomiarów końcowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie zgłoszenia do OSD 28 instalacji fotowoltaicznych pracujących na zasadach prosumenckich zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, - pompy ciepła do CWU – 6 szt., - kolektory – 2 szt. Zamówienie obejmuje wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i kolektorów zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych, garażach wolnostojących i gruncie na terenie gminy Płużnica na potrzeby budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Budowa każdej instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła do CWU, kolektora słonecznego została przedstawiona w projekcie budowlanym, załączonym do specyfikacji.
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie data zakończenia: 2021-06-30

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (854kB) word
JEDZ (89kB) zip
Klucz publiczny (1kB) plik
Ogłoszenie o zamówieniu BZP (6224kB) pdf
Ogłoszenie o zamówieniu Dz.U.UE (938kB) pdf
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (1610kB) zip
Dokumentacja budowlana załącznik nr 1 (42614kB) zip
Dokumentacja budowlana 2
Umowa powierzenia przetwarzania danych (110kB) word

Wyjaśnienie treści specyfikacji (460kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (429kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po modyfikacji (827kB) word
Wyjaśnienie treści specyfikacji 2 (1327kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po modyfikacji (830kB) word
Wyjaśnienie treści specyfikacji 3 (771kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Anna Stanula
Opublikował: Anna Stanula (27 listopada 2020, 09:28:14)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (15 stycznia 2021, 12:48:43)
Zmieniono: Wyjaśnienie treści specyfikacji 3

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 588