zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021 oraz 2021/2022

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.43.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią artykułu 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 8 grudnia 2020  09:30
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty 
Ogłoszenie nr 759640-N-2020 z dnia 30.11.2020 r.

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na zimowym, mechanicznym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021 oraz 2021/2022 tj. odśnieżanie i usuwanie gołoledzi wg części następująco: 

1) Część nr 1: odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Płużnica, Bielawy, Ostrowo, Orłowo i Józefkowo – łączna długość dróg wynosi ≈ 13 km; 
2) Część nr 2: odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Płąchawy, Błędowo, Goryń i Wiewiórki – łączna długość dróg wynosi ≈ 17 km; 
3) Część nr 3: odśnieżanie dróg gminnych miejscowościach Uciąż, Bartoszewice i Czaple – łączna długość dróg wynosi ≈ 10 km; 
4) Część nr 4: odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Wieldządz, Kotnowo i Dąbrówka – łączna długość dróg wynosi ≈ 13 km; 
5) Cześć nr 5: odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Wieś Królewska, Pólko, Bągart – łączna długość dróg wynosi ≈ 17 km; 
6) Cześć nr 6: usuwanie gołoledzi na drogach gminnych w miejscowościach Płużnica, Bielawy, Ostrowo, Orłowo, Józefkowo, Płąchawy, Błędowo, Goryń, Wiewiórki, Uciąż, Czaple, Wieldządz, Dąbrówka, Nowa Wieś Królewska, Pólko i Bągart – łączna długość dróg wynosi ≈ 34 km. 

Podane długości dróg mają charakter informacyjny. Wykonawca będzie utrzymywał drogi tylko na tych odcinkach, których przejezdność jest konieczna dla płynnej i bezpiecznej komunikacji. Ilość przeznaczonych do zimowego utrzymania kilometrów dróg gminnych każdorazowo będzie podawana przez Zamawiającego. 
Zamówienie będzie realizowane w zależności od potrzeb i panujących warunków pogodowych, niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia skutecznych działań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w czasie wskazanym w ofercie bez względu na dzień tygodnia i porę w którym otrzymał zgłoszenie. 
Wykonawca przystępujący do części nr 6 zobowiązany będzie do zabezpieczenia we własnym zakresie i na koszt własny mieszanki piaskowo – solnej odpowiadającej następującym proporcjom i normom: - piasek 90% wg normy PN-87/6774-04, - sól 10% wg normy PN-86/C-84081/02. 6. Wykonawca w zakresie realizacji danej części winien dysponować przynajmniej jedną z n/w jednostek sprzętowych: 1) równiarka z pługiem do odśnieżania; 2) samochód ciężarowy/ciągnik z pługiem do odśnieżania i piaskarką (o mocy nie mniejszej niż 220 KM);3) ładowarka samobieżna z łyżką przednią; 4) koparko – ładowarka z łyżką przednią; 5) ciągnik z pługiem wirnikowym o mocy nie mniejszej niż 100 KM; z zastrzeżeniem, że w zakresie realizacji części nr 2 Zamawiający dopuszcza tylko jednostkę sprzętową określoną w punkcie 3 wyżej (ładowarka samobieżna z łyżką przednią) oraz w zakresie realizacji części nr 6 tylko jednostkę sprzętową określoną w punkcie 2 wyżej (samochód ciężarowy / ciągnik z pługiem do odśnieżania i piaskarką). 
Zamawiający wymaga, aby jednostki sprzętowe Wykonawcy, wykorzystywane do świadczenia przedmiotowych usług były wyposażone w ogumienie na łyżkach przednich i miały wyczepione „zęby”. 
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu zamontowanie w pojazdach przeznaczonych do wykonywania przedmiotu umowy systemu lokalizacji i monitoringu GPS. Wykonawca zapewni zasilanie urządzeń energią elektryczną. Wszelkie koszty związane z zamontowaniem i utrzymaniem przedmiotowych urządzeń ponosił będzie Zamawiający. W przypadku uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń systemu, koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

Zamówienie publiczne będzie realizowane:
1)    sezon 2020/2021 - w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2021 r.;
2)    sezon 2021/2022 - w terminie od dnia 15.10.2021 r. do dnia 30.04.2022 r.

metryczka


Odpowiada za treść: Agata Kowalik
Opublikował: Agata Kowalik (30 listopada 2020, 16:11:34)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (30 grudnia 2020, 15:10:46)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 269