zamówienie na:

Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Józefkowo i Kotnowo

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.49.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią artykułu 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 25 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty  

Ogłoszenie nr 777468-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Gmina Płużnica: Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Józefkowo i Kotnowo - Roboty budowlane

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zadaniu pod nazwą
Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - przebudowa świetlic wiejskich
w miejscowościach Józefkowo i Kotnowo
Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Solidarne społeczeństwo, Działanie: Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie: Rozwój usług społecznych, na realizację projektu pn. Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja.
według części następująco: 

1)    Część nr 1: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefkowo
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefkowo na działce ew. nr 140/2
Zadanie obejmuje m.in.:
•    wykonanie termomodernizacji obiektu (elewacja, posadzka, dach),
•    zmiana układu pomieszczeń (wyburzenia zamurowania),
•    wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
•    montaż nowych obróbek blacharskich oraz orynnowania wraz z remontem kominów,
•    montaż sufitu podwieszanego,
•    wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego,
•    roboty towarzyszące.
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 198,00 m2, powierzchnia użytkowa: 162,20 m2, kubatura: 640,00 m3. Wysokość budynku 4,90 m. 

2)    Część nr 2: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kotnowo
Omawiana nieruchomość zlokalizowana jest na działce nr 51/17 w miejscowości Kotnowo. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej, w tym:
•    wykonanie termomodernizacji obiektu (elewacja, posadzka, dach),
•    zmiana układu pomieszczeń (wyburzenia zamurowania),
•    wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
•    montaż nowych obróbek blacharskich oraz orynnowania wraz z remontem kominów,
•    montaż sufitu podwieszanego,
•    wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego,
•    roboty towarzyszące.
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 203,00 m2, powierzchnia użytkowa: 160,23 m2, kubatura: 680,00 m3. Wysokość budynku 4,59 m. 

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, stanowiące załączniki do SIWZ.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (1092kB) pdf
Część 1: Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Część 1: Przedmiar robót (4305kB) pdf
Część 2: Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Część 2: Przedmiar robót (8052kB) pdf
Ogłoszenie o zamówieniu BZP (271kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (436kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty (445kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agata Kowalik
Opublikował: Agata Kowalik (31 grudnia 2020, 15:03:10)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (9 marca 2021, 13:38:59)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 319