Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.48.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 27 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)