Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Budowa żłobka w miejscowości Płużnica

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.31.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 15 października 2020  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania 

zamówienie na:

Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.30.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 8 października 2020  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania 

zamówienie na:

Dostawę oleju opałowego

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.32.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią artykułu 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 8 października 2020  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty  

zamówienie na:

Wymiana źródła ciepła - „Budowa instalacji gazu zmiennego oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Bartoszewicach”

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.27.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią artykułu 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 25 września 2020  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty 

zamówienie na:

Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie gminnego centrum usług środowiskowych

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.24.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 31 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.15.2020
wartość: powyżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 18 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.14.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 20 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty 

zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.13.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 17 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty 

zamówienie na:

Budowa przepompowni ścieków sanitarnych wraz z zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej we wsi Płużnica

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.10.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 19 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty 

zamówienie na:

Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mgowie w ramach projektu pn.: Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie – działania infrastrukturalne

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.8.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 10 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)