Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja II

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.36.2020
wartość: powyżej kwoty określonej treścią art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 1 lutego 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p. - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)