Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Dostawa pelletu drzewnego

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.33.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią artykułu 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 23 października 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust.1 pkt 7 PZP 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)