Przetargi unieważnione z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

„Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – grantyPPGR. Zakup akcesoriów komputerowych – II postępowanie.”

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.35.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
termin składania ofert: 8 grudnia 2022  09:30
przyczyna unieważnienia: Treść unieważnienia w załączeniu  

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023 - II postępowanie

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.32.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
termin składania ofert: 29 listopada 2022  09:30
przyczyna unieważnienia: Treść unieważnienia w załączeniu 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.29.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
termin składania ofert: 18 listopada 2022  09:30
przyczyna unieważnienia: Treść unieważnienia w załączeniu 

zamówienie na:

Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo – II postępowanie

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.17.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ust
termin składania ofert: 17 sierpnia 2022  09:30
przyczyna unieważnienia: Treść unieważnienia w załączeniu  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 070106C od km 0+000 do km 2+302.

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy wariant 1
nr sprawy: GPI.271.9.2022
wartość: Postepowanie poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 13 maja 2022  09:30
przyczyna unieważnienia: Treść unieważnienia w załączeniu. 

zamówienie na:

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica”.

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.11.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
termin składania ofert: 22 kwietnia 2022  09:30
przyczyna unieważnienia: Treść unieważnienia w załączeniu. 

zamówienie na:

Usługa cateringu – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.13.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ust
termin składania ofert: 5 kwietnia 2022  09:30
przyczyna unieważnienia: Treść unieważnienia w załączeniu. 

zamówienie na:

Usługa cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3.

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.7.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ust
termin składania ofert: 7 marca 2022  09:30
przyczyna unieważnienia: Treść unieważnienia w załączeniu. 

zamówienie na:

Usługa cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3.

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.4.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ust
termin składania ofert: 22 lutego 2022  09:30
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, w wyznaczonym terminie składania ofert, na platformę, na której prowadzone było postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl, nie wpłynęła żadna oferta.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: GPI.271.2.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ust
termin składania ofert: 9 lutego 2022  09:30
przyczyna unieważnienia: Treść unieważnienia w załączeniu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)