Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 7 (z 7)

przetarg nieograniczony
rejestr zmian informacji

publikacja zawiadomienia o wyborze oferty
Data: 2020-11-10 14:02:45
Autor: Anna Stanula
Publikacja informacji z otwarcia ofert
Data: 2020-10-15 10:24:47
Autor: Anna Stanula
Sprostowanie informacji dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Data: 2020-10-13 11:44:02
Autor: Anna Stanula
Publikacja wyjaśnień treści specyfikacji
Data: 2020-10-08 13:40:37
Autor: Anna Stanula
Publikacja wyjaśnień treści specyfikacji
Data: 2020-10-07 12:23:07
Autor: Anna Stanula
Publikacja wyjaśnień treści specyfikacji i zmodyfikowanej treści specyfikacji
Data: 2020-10-07 10:59:34
Autor: Anna Stanula
Publikacja wyjaśnień treści specyfikacji
Data: 2020-09-28 11:53:36
Autor: Anna Stanula
Zmiany o pozycjach 1 - 7 (z 7)

powrót do informacji »