NULL string(0) ""

Uchwała nr III/19/06Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2006w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Płużnica.Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220,Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. I28 i Nr 181, poz. 1337) uchwala się co następuje

Uchwała nr III/19/06
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2006


w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Płużnica.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220,Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. I28 i Nr 181, poz. 1337) uchwala się co następuje


treść uchwały (118kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Bartosik (2 września 2007, 03:27:42)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (2 września 2007, 03:46:30)
Zmieniono: uzupełnienie wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1383