NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/184/2009Rady Gminy w Płużnicyz dnia 27 listopada 2009w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli oraz najemców/właścicieli lokali w Gminie Płużnica. Na podstawie art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753).

Uchwała nr XXVIII/184/2009
Rady Gminy w Płużnicy
z dnia 27 listopada 2009


w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli oraz najemców/właścicieli lokali w Gminie Płużnica.

Na podstawie art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753).


Treść uchwały (46kB) word

metryczka


Opublikował: Mariusz Bartosik (16 grudnia 2009, 13:09:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2657