NULL string(0) ""

Uchwała nr III/9/10Rady Gminy w Płużnicyz dnia 29 grudnia 2010w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Płużnica umowy o współdziałaniu z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica z siedzibą w Płużnicy, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000047688 dotyczącą wspólnego wykonania projektu „ZŁOTY WIEK – Żyję aktywnie i twórczo” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106 poz. 675 ), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/9/10
Rady Gminy w Płużnicy
z dnia 29 grudnia 2010


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Płużnica umowy o współdziałaniu z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica z siedzibą w Płużnicy, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000047688 dotyczącą wspólnego wykonania projektu „ZŁOTY WIEK – Żyję aktywnie i twórczo” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106 poz. 675 ), uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (28kB) word

metryczka


Opublikował: Mariusz Bartosik (30 grudnia 2010, 08:15:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2299