NULL string(0) ""

Uchwała nr X/82/2011Rady Gminy w Płużnicyz dnia 9 listopada 2011w sprawie utworzenia straży gminnejNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337: z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218: z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146); Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, art. 1, art. 2 ust. 1 i 2, art.6 ust .2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz.779, zm. Z 2002 r. Nr 113, po. 984; z 2003 r. Nr 130, poz. 1190; z 2008 r. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 97, poz. 803, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13), po zasięgnięciu opinii Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy – Rada Gminy w Płużnicy uchwala:

Uchwała nr X/82/2011
Rady Gminy w Płużnicy
z dnia 9 listopada 2011


w sprawie utworzenia straży gminnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337: z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218: z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146); Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, art. 1, art. 2 ust. 1 i 2, art.6 ust .2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz.779, zm. Z 2002 r. Nr 113, po. 984; z 2003 r. Nr 130, poz. 1190; z 2008 r. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 97, poz. 803, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13), po zasięgnięciu opinii Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy – Rada Gminy w Płużnicy uchwala:


Treść uchwały (96kB) word

metryczka


Opublikował: Mariusz Bartosik (15 listopada 2011, 17:16:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1800