NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/90/2011Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2011w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2012-2024. Na podstawie art. 226 – 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), art. 121 ust. 8 , art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/90/2011
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2012-2024.

Na podstawie art. 226 – 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), art. 121 ust. 8 , art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (54kB) word

metryczka


Opublikował: Agata Mika (17 lipca 2012, 16:12:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1265