NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/91/2011Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2011w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów oraz Rad sołeckich w sołectwach w Gminie Płużnica.Na podstawie § 29 Statutów: Sołectwa Goryń (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 238, poz. 2223), Sołectwa Orłowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 232 poz. 2137), Sołectwa Mgowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 232 poz. 2135), Sołectwa Działowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 232, poz. 2139), art. 36 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XII/91/2011
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów oraz Rad sołeckich w sołectwach w Gminie Płużnica.

Na podstawie § 29 Statutów: Sołectwa Goryń (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 238, poz. 2223), Sołectwa Orłowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 232 poz. 2137), Sołectwa Mgowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 232 poz. 2135), Sołectwa Działowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 232, poz. 2139), art. 36 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) uchwala się co następuje:


Treść uchwały (36kB) word

metryczka


Opublikował: Agata Mika (17 lipca 2012, 16:15:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1671