NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/95/2011Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2011w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1291), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 747; Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458; Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 226, poz. 1475) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; Dz. U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730; Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458; Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/95/2011
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1291), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 747; Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458; Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 226, poz. 1475) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; Dz. U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730; Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458; Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (32kB) plik


Załącznik nr 1 (420kB) pdf


Załącznik nr 2 (336kB) pdf


Załącznik nr 3 (391kB) pdf


Załącznik nr 4 (406kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
641/2012 z dnia 2012-03-26

metryczka


Opublikował: Agata Mika (17 lipca 2012, 16:40:44)

Ostatnia zmiana: Agata Mika (18 lipca 2012, 07:55:17)
Zmieniono: zmodywikowano

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1591