NULL string(0) ""

Uchwała nr XXII/182/2012Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 grudnia 2012w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości JózefkowoNa postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/182/2012
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Józefkowo

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) uchwala się, co następuje:


{}

metryczka


Opublikował: Agata Mika (11 stycznia 2013, 14:29:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1493