NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/226/2013Rady Gminy Płużnicaz dnia 26 czerwca 2013zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2013 – 2025Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz.1456, poz. 1530, poz. 1548), w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz.1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz.1548) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/226/2013
Rady Gminy Płużnica
z dnia 26 czerwca 2013


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2013 – 2025

Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz.1456, poz. 1530, poz. 1548), w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz.1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz.1548) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (166kB) pdf
załącznik (4412kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Mika (18 lipca 2013, 15:17:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 795