NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/243/2013Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 listopada 2013w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171 poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 724) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/243/2013
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 listopada 2013


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171 poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 724) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (188kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3859 z dnia 2013-12-03

metryczka


Opublikował: Agata Mika (12 grudnia 2013, 12:21:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1391