NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/250/2013Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 grudnia 2013w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2014 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/250/2013
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (2703kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
199 z dnia 2014-01-22

metryczka


Opublikował: Agata Mika (23 stycznia 2014, 14:16:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1188