NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/254/2013Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 grudnia 2013zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczychNa podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 Dz. U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, poz. 951 oraz poz. 1529) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 Dz. U. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889, oraz z 2012 r. poz. 1399), na wniosek Wójta Gminy Płużnica, Rada Gminy uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXII/254/2013
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 grudnia 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych

Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 Dz. U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, poz. 951 oraz poz. 1529) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 Dz. U. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889, oraz z 2012 r. poz. 1399), na wniosek Wójta Gminy Płużnica, Rada Gminy uchwala, co następuje:


treść uchwały (269kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
145 z dnia 2014-01-14

metryczka


Opublikował: Agata Mika (28 stycznia 2014, 08:57:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1157