NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/105/2015Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 listopada 2015zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 774) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r., poz.735) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/105/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 listopada 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 774) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r., poz.735) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (998kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (17 grudnia 2015, 09:31:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 837