NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/107/2015Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 grudnia 2015w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2016 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358,1513,1854 i 2150), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 oraz z 2015 r. poz.1485) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/107/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358,1513,1854 i 2150), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 oraz z 2015 r. poz.1485) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (1838kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2016.189 z dnia 2016-01-12

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (15 stycznia 2016, 13:08:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 731