NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/108/2015Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 grudnia 2015w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2016 - 2025 Na podstawie art. 226 – 228, art. 230 ust. 2 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150) po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/108/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2016 - 2025

Na podstawie art. 226 – 228, art. 230 ust. 2 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150) po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:


treść uchwały (2308kB) pdf
Załącznik Nr 1 cz.1 (10158kB) pdf
Załącznik nr 1 cz.2. (6641kB) pdf
Załącznik nr 2 (5505kB) pdf
Załącznik nr 3 cz.1. (4531kB) pdf
Załącznik nr 3 cz.2. (3486kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (15 stycznia 2016, 13:29:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 724