NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/110/2015Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 grudnia 2015w sprawie określenia wzoru kart do głosowania w wyborach Sołtysów oraz Rad sołeckich w sołectwach Goryń, Mgowo, Działowo i Orłowo w Gminie PłużnicaNa podstawie § 29 Statutów: Sołectwa Goryń (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2011 r. Nr 238, poz. 2223), Sołectwa Orłowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2011 r. Nr 232 poz. 2137), Sołectwa Mgowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2011 r. Nr 232 poz. 2135), Sołectwa Działowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2011 r. Nr 256, poz. 2503), art. 36 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XV/110/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie określenia wzoru kart do głosowania w wyborach Sołtysów oraz Rad sołeckich w sołectwach Goryń, Mgowo, Działowo i Orłowo w Gminie Płużnica

Na podstawie § 29 Statutów: Sołectwa Goryń (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2011 r. Nr 238, poz. 2223), Sołectwa Orłowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2011 r. Nr 232 poz. 2137), Sołectwa Mgowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2011 r. Nr 232 poz. 2135), Sołectwa Działowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2011 r. Nr 256, poz. 2503), art. 36 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się co następuje:


treść uchwały (4024kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (15 stycznia 2016, 13:34:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1056