NULL string(0) ""

Uchwała nr XVIII/135/04Rady Gminy Płużnicaz dnia 25 listopada 2004w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej w Gminie Płużnica.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r., Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291/, art. 30 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41/

Uchwała nr XVIII/135/04
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 listopada 2004


w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej w Gminie Płużnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r., Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291/, art. 30 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41/


treść uchwały (103kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Szczepanik (30 listopada 2004, 15:24:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1934