NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/148/04Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2004w sprawie szczególowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat i zasad zwolnienia z nich.Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 36, ust. 2, lit. l, art. 50 ust. , art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001), art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 oz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, pozz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203)

Uchwała nr XIX/148/04
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie szczególowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat i zasad zwolnienia z nich.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 36, ust. 2, lit. l, art. 50 ust. , art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001), art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 oz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, pozz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203)


treść uchwały (224kB) zip

metryczka


Opublikował: Magdalena Szczepanik (22 lutego 2005, 11:14:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2685