NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/152/04Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2004w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w formie podwójnego zabezpieczenia na realizację stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.e, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 oz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, pozz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203)

Uchwała nr XIX/152/04
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w formie podwójnego zabezpieczenia na realizację stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.e, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 oz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, pozz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203)


treść uchwały (23kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Szczepanik (22 lutego 2005, 12:21:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2227