NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/153/04Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2004w sprawie uchwały Nr XII/98/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 23 marca 2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica we wsi Nowa Wieś Królewska oraz udzielenia bonifikaty.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 oz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, pozz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203)

Uchwała nr XIX/153/04
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie uchwały Nr XII/98/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 23 marca 2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica we wsi Nowa Wieś Królewska oraz udzielenia bonifikaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 oz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, pozz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203)


treść uchwały (12kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Szczepanik (22 lutego 2005, 12:25:36)

Ostatnia zmiana: Magdalena Szczepanik (8 marca 2005, 11:40:40)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2085