NULL string(0) ""

Uchwała nr XL/270/2017Rady Gminy Płużnicaz dnia 31 października 2017w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowychNa podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1875 t.j.) w związku z art. 6a ust. 11ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1892 t.j.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2017 r. poz.1785 t.j.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1821 t.j.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/270/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 31 października 2017


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1875 t.j.) w związku z art. 6a ust. 11ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1892 t.j.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2017 r. poz.1785 t.j.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1821 t.j.) uchwala się, co następuje:


§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:
1) określa się wzór formularza IN-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) określa się wzór formularza DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały wraz z załącznikami DN-1/A,DN-1/B,DN-1/C,ZN-1/Z,
3) określa się wzór formularza IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) określa się wzór formularza DR-1 deklaracja na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały wraz z załącznikiem ZR-1,
5) określa się wzór formularza IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
6) określa się wzór formularza DL-1 deklaracja na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała  Nr XIV/106/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie
uchwalenia wzoru formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2018 r.

treść uchwały (1188kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
4363 z dnia 2017-11-13

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (2 stycznia 2018, 16:02:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 848