NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/275/2017Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 listopada 2017w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Płużnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2018Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/275/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 listopada 2017


w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Płużnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2018

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się Roczny program współpracy Gminy Płużnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2018, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (302kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (21 czerwca 2018, 11:08:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 689