NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/280/2017Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 listopada 2017w sprawie uchwalenia Statutu Gminy PłużnicaNa podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLI/280/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 listopada 2017


w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Płużnica

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się Statut Gminy Płużnica. Statut stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Tracą moc: uchwała XXXIX/306/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Płużnica (Dz. U. Woj. Kuj-Pom. poz. 2359 z dnia 14 sierpnia 2014 r.) oraz uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Płużnica (Dz. U. Woj. Kuj-Pom. poz. 1557 z dnia 7 maja 2015 r.).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

treść uchwały (1148kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5240 z dnia 2017-12-11

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (21 czerwca 2018, 11:23:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 639