NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/285/2017Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 grudnia 2017w sprawie zasad używania herbu Gminy PłużnicaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/285/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie zasad używania herbu Gminy Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) uchwala się, co następuje:


§ 1. Herb stanowi własność gminy i podlega ochronie.

§ 2. Herb Gminy Płużnica stanowi symbol gminy i należy otaczać go szacunkiem.

§ 3. Regulamin używania herbu Gminy Płużnica stanowi załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (189kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 220 z dnia 2018-01-09

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (21 czerwca 2018, 13:51:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 652