NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/287/2017Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 grudnia 2017w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Płużnica instrumentem płatniczymNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) w związku z art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428, 1537, 2169.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/287/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Płużnica instrumentem płatniczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) w związku z art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428, 1537, 2169.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Płużnica instrumentem płatniczym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (100kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 221 z dnia 2018-01-09

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (21 czerwca 2018, 13:56:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 651