NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/187/05Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 września 2005w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieliNa podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2, art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 167, poz. 1397), art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203).

Uchwała nr XXVI/187/05
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 września 2005


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2, art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 167, poz. 1397), art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203).
treść uchwały (473kB) zip

metryczka


Opublikował: Magdalena Szczepanik (28 października 2005, 12:28:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 931