NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/194/05Rada Gminy Płużnicaz dnia 27 września 2005w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne w Błędowie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782).

Uchwała nr XXVI/194/05
Rada Gminy Płużnica
z dnia 27 września 2005


w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne w Błędowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782).


treść uchwały (108kB) zip

metryczka


Opublikował: Magdalena Szczepanik (28 października 2005, 13:05:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1480